Jordi-Malaria

Abordatge de salut innovador, interdisciplinari i eco-sistèmic
 basat en la participació comunitària

Memòria presentada per 

Jordi Gómez i Prat

per optar al grau de 

Doctor per la Universitat de Barcelona

SALUT COMUNITÀRIA

És necessari considerar a les persones com a agents de transformació de la seva pròpia salut.

MALÀRIA

Amazònia, Brasil

CHAGAS

Catalunya, Europa

ARTICLE

Community-based approach for malaria case management in remote villages in the Brazilian Amazon

Prat JGI, Morais P, Claret M, Badia P, Fialho RR, Albajar-Vinas P, Villegas L, Ascaso C. Community-based approaches for malaria case management in remote communities in the Brazilian Amazon. Rev Soc Bras Med Trop. 2020 Sep 23;53:e20200048. doi: 10.1590/0037-8682-0048-2020. PMID: 32997048; PMCID: PMC7514773.

MATERIAL ADICIONAL.

ARTICLES

Transformando realidades: 10 anos de experiência em participação comunitária em saúde no parque nacional do jaú – Resex uniní, Amazonas, Brasil.

Jordi Gómez i Prat, Paulo Morais, Mercè Claret, Pere Badia. Transformando realidades: 10 anos de experiência em participação comunitária em saúde no parque nacional do jaú – Resex uniní, Amazonas, Brasil. Enf Emerg 2011;13(1):11-15.

RECURSOS

Vivendo com Saúde no Parque Nacional do Jaú

Morais, Paulo, Jordi Gómez i Prat, Ana Cláudia Araújo Camillo e Lucília Jardim. Organização Paulo Morais (NeAC – Assessor) e Jordi Gómez i Prat (NeAC/UMTSID). Colaboração na organização Pedro Albajar Viñas (NeAC), Ana Cláudia Araújo Camillo (FUAM) e Lucília Jardim (FUAM). – Manaus: [s.n], 2005. 76 p

Combatendo a Malária no Parque Nacional do Jaú e Resex do Rio Unini

Organizadores: Jordi Gómez i Prat (NeAC / UMTSID), Mercè Claret Traïd (NeAC), Paulo Morais, Assessor-NeAC) e Simone Ladeia Andrade (FIOCRUZ). Edita: Nucli d’estudis per a l’Amazònia de Catalunya-NeAC Primeira edição: Barcelona, janeiro de 2009, 95p

DOCUMENTALS

As vozes do Jaú

Diagnòstic de Salut Comunitari Participatiu al “Parque Nacional do Jaú”, Amazones, Brasil (11 de novembre a 28 de novembre de 2001). Edició: 2003. Duració: 36’48”.

Sinopsi: Es realitzà un Diagnòstic comunitari participatiu de salut: en aquest diagnòstic es va fer una anàlisi quantitativa i qualitativa de l’estat de salut i dels determinants socioambientals amb líders sanitaris i informants clau de comunitats i famílies.

Transformando realidades

Tallers comunitaris realitzats entre els anys 2001 i 2005. Edició: 2006. Duració: 20’19”.

Sinopsi: Dins el marc de l’enfocament comunitari a la salut general, es van realitzar reunions comunitàries entre els anys 2001 i 2005: tallers comunitaris amb comunitats i persones clau de la comunitat; Discussió de resultats en reunions comunitàries i amb treballadors de la salut comunitària; Elaboració i elaboració del manual de comunitat sanitària; Distribució comunitària i discussió del manual sanitari “Vivendo com Saúde no Parque Nacional do Jaú”.

ABORDATGE COMUNITARI PEL MANEIG DE LA MALÀRIA

Implementació de l’estrategia dels microscopistes comunitaris de malària a terreny (2009-2010). Edició: 2020. Duració: 2’32»

Sinopsi: El vídeo descriu la implementació de l’estratègia a terreny, en tres aspectes: 1. subministrament de les estructures comunitàries, l’equipament i els consumibles; 2 realització de reunions comunitàries diverses, tant amb la població en general com amb els microscopistes per discutir el nou manual de malària; i 3. inici de l’activitat dels microscopistes.