ABORDATGE DE SALUT INNOVADOR, INTERDISCIPLINARI I ECO-SISTÈMIC BASAT EN LA PARTICIPACIÓ COMUNITÀRIA

Abordatge de salut innovador, interdisciplinari i eco-sistèmic
 basat en la participació comunitària

Memòria presentada per 

Jordi Gómez i Prat

per optar al grau de 

Doctor per la Universitat de Barcelona

SALUT COMUNITÀRIA

És necessari considerar a les persones com a agents de transformació de la seva pròpia salut.

MALÀRIA

Amazònia, Brasil

CHAGAS

Catalunya, Europa